Startside Op Feedback Indhold Søg

En ny verden ?

 

Startside
Op

I løbet af "Vandbærerens tidsalder" vil vi vide, hvad meningen er.

Er "mystik" blot uopdagede universelle regler ?

Vigtigste regler indenfor Mystik:
Altet er sind, universet er mentalt. Alt hvad du ser omkring dig er formet af tanken.
"Som ovenfor således nedenunder" Hvis én sfære er bekendt vil en anden sekvens i en parallel sfære have en forholdsvis lighed med den.
Intet er i hvile, alt bevæger sig, alt vibrerer, alt flyder ind og ud, alt har sine tidevands bevægelser, alt stiger og falder. Atomet er en vibration og planten er en pulserende cyklus. Tanken er også en vibration. Hvis du vil ændre din sindsstemning eller "mentale" tilstand, skal du ændre din vibration, din tanke.
Alt er dualistisk, alt har sine poler, sine modsætninger. Hvis du vil ødelægge en uønskværdig mental vibration, så koncentrer dig om modpolen.
Enhver årsag har sin virkning. Tilfældet er kun udtryk for at man ikke har erkendt en lovmæssighed.  Man kan bruge lovene for de højere til at overvinde lovene for de lavere
 

Du vil aldrig lære om emnet i skolen, fordi det ikke er relevant for samfundet.
Enhver form for skole er lakaj og budbringer for de emner, der er vedtaget i landets regering.
Og ingen kan vel fortænke et system i, ikke at undervise eller informere om regler og viden, der ikke gavner systemet selv.

Nogle af emnerne skal kort nævnes her:

Astrologi er en erfaringsvidenskab, der stammer tilbage fra stjernetydningens barndom i Mesopotamien. Den har fulgtes med astronomien som dennes psykologiske side. 
Ingen kan drømme om at fornægte at Solen har indflydelse på livet og at Månen har indflydelse på væskerne (ebbe og flod), men at de også påvirker mennesker, dét stiller man sig stærkt uforstående og afvisende overfor. Astrologi beskæftiger sig med tydningen af dine særegne muligheder, der blev givet på dit fødselstidspunkt og hvornår du kan gøre anvendelse af dem.
Kiromanti er evnen til at læse i dine hænder.
Grafologi er evnen til at tyde dine karakteregenskaber ud fra din skrift.
Parapsykologi er en videnskab, der forsøger at forklare nogle af de mystiske hændelser som mennesket er omgivet af (Telepati (tankeoverføring), clairvoyance (klarsyn), déjà vu, prækognition (forudviden), telekinese (evnen til at flytte ting med sin tanke), psykometri (evnen til at føle eller fornemme, hvad en ting har været ude for)
Stigmatisering er betegnelse for det fænomen, at der opstår sår af samme art som dem, Jesus fik på korset.
Lourdes-mirakler stammer fra Lourdes-kilderne i de fransk Pyrenæer, hvor Bernadette Soubirous 18 gange så Jomfru Maria.
Alkymi er kunsten at forvandle såvel den ydre materie (Bly=Saturn) som det indre til Guld (Solen)eller visdom.
Aurasyn evne til at se den strålekrans, der findes omkring alt levende.
Kirlian-fotograferingmetode at forstærke og fotografere aura på, ved anvendelse af højfrekvent felt.
Levitation er betegnelse for det fænomen, at ting eller mennesker letter fra jorden og svæver rundt i luften.
Out-of-body-experience den oplevelse at kunne træde ud af sit legeme og rejse astralt.

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte:

ASPERA
Gellerupvej 46, 6800 Varde
Telefon: +45 7522 4663

Internet: kim_friis@mail.tele.dk

 

Startside ] Op ]

Send e-mail til kim_friis@mail.tele.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Senest opdateret: 23. januar 2007