Startside Op Feedback Indhold Søg

Det største bedrag

 

Startside
Op

Hvem besluttede at Jesus skulle være guddommelig ?

Evangeliernes fundament

Det første evangelium blev skrevet af Markus i Rom ca. år 70 e.K., hvor en jødisk revolution har fejet hen over Israel i år 66 e.K.
Romerriget slog hårdt ned på revolten og på kejser Titus befaling jævnes Jerusalem med jorden.

Evangeliet henvender sig til en græsk-romersk læserkreds. Derfor var det vigtigt ikke at støde læserkredsen fra sig med anklager om drab på Jesus, undertrykkelse af Israel og revolution. Det var vigtigt at holde lav profil og undgå nævnte ting.

Lukas evangeliet skrives omkring år 80 af en græsk læge, der skrev værket til en højtstående romersk embedsmand i Caesarea, Palæstinas romerske hovedstad. Ligeledes for Lukas var det vigtigt at behage romerne.

Og da Mattæus evangeliet skabes ca. år 85, synes det fastslået at jøderne havde skylden for Jesu korsfæstelse, så derved blev det.

Johannes evangeliet er skrevet omkring år 100 i nærheden af Efesos i Grækenland, men da der intet vides om forfatteren, er der ingen grund til at tro, at han har heddet Johannes.
De første tre evangelier ligner hinanden og kunne stamme fra en fælles kilde, hvorimod Johannes evangeliet viser tegn på anden oprindelse.
Det indeholder andre skildringer som bryllup i Kana, optrin med Nikodemus og Josef af Arimatæa samt genopvækkelsen af Lazarus.
Og i Johannes evangeliet findes indicier, der tyder på at Jesus var gift.
Bryllup i Kana, hvor normalt brudgommen sørger for vin til gæsterne, men hvor vinsmageren siger til Jesus, at det er normalt at man starter med en god vin og siden supplerer med dårligere vine, " men DU har gemt den gode vin til nu"
Et andet fingerpeg er betegnelsen "Rabbi" der hentyder til Jesu belæsthed. Ifølge Talmud må "en ugift mand ikke være lærer".

På Kirkemøderne blev Kristendommen lagt i faste rammer
325 Nikæa - det blev fastlagt at kejser Konstantins vilje = kirkens lov. At der eksisterede væsensenhed mellem Gud og Jesus. Og ved afstemning vedtog man at Jesus var en Gud og ikke en profet, 50% gik dengang ind for Arius af Alexandrias lære, at Jesus var menneskelig og at alle kunne blive som ham.
381 Konstantinopel - Væsensenheden fastlægges Gud-Jesus = væsenslighed fader-søn-helligånd
431 Efesos - Maria dyrkelse besluttes og stadfæstes
451 Chalkedon - Jesu dobbeltnatur, tese om forening af den guddommelige og den menneskelige natur ublandet og uopløseligt forbundet.
553 Konstantinopel - kætterlove udformes og vedtages. Det rettroende bestemmes af den hellig ånds inspirerede kirkeoverhøjhed - og hvem, der er inspireret bestemmes udelukkende ved udnævnelse !

Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte:

ASPERA
Gellerupvej 46, 6800 Varde
Telefon: +45 7522 4663

Internet: kim_friis@mail.tele.dk

 

Startside ] Op ]

Send e-mail til kim_friis@mail.tele.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Senest opdateret: 23. januar 2007